O METODZIE

Kurs Brainy to zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku: od 7 do 16 lat

Brainy MindfulnessPlus to sprawdzony program zajęć dodatkowych dla Dzieci i program wsparcia Rodziny, wywodzący się z hinduskiej filozofii koncentracji i uważności, rozbudowany o opatentowane japońskie ćwiczenia wzmocnienia zmysłów i rozwoju umiejętności poznawczych, dopasowany do potrzeb europejskiego odbiorcy.
Twórcą i właścicielem licencji jest Brain Child Learning z siedzibą w Indiach.
Dyrektorem Zespołu badawczego Brainy Polska jest Dr Cezary Wosiński.
Metoda Brainy powstała na bazie najnowszych osiągnięć naukowych:

 • Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
 • Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
 • Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
 • Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
 • Neuroedukacji R. Bandlera,
 • Teorii flow M. Csíkszentmihályi
 • Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
 • Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.

METODA BRAINY

Wszystkie ćwiczenia wykonywane podczas warsztatów wprowadzających (workshops) i w trak-cie sesji ćwiczeniowych (follow-ups) mają znaczenie dla końcowego efektu edukacyjnego w metodzie Brainy. Każdy element zajęć ma głębokie znaczenie z punktu widzenia neuroedukacji, rozwoju ilorazu inteligencji emocjonalnej, rozwoju pamięci czy umiejętności szybkiego czytania.
W metodzie Brainy za pomocą prostych technik Dziecko najpierw osiąga stan skupienia wystarczający do czytania kolorów z zamkniętymi oczami, by po 6 miesiącach osiągnąć tak wysoki sto-pień koncentracji i tak wyćwiczyć mózg, aby naprawdę szybko czytać, naprawdę szybko zapamiętywać i przypominać sobie fakty.
To tak jak w życiu – zanim zaczniesz biegać, musisz najpierw postawić pierwszy krok i nauczyć się chodzić.
Zestaw treści ułożony jest w ten sposób sekwencyjny. W przypadku Brainy oznacza to, że ćwiczone umiejętności stanowią wstęp, niezbędną podstawę do następnych etapów zaawansowania: skupienia, koncentracji, szybkiego czytania czy fotograficznej pamięci.

EFEKTY INNOWACYJNEGO PROGRAMU ZAJĘĆ

Zajęcia Brainy wpływają pozytywnie na:

 • rozwój koncentracji i pamięci‬,
 • aktywacja prawej i lewej półkuli mózgu,
 • szybsze czytanie,
 • szybsze przyswajanie wiedzy,
 • rozwój pamięci fotograficznej,
 • wzrost pewność siebie,
 • rozwój relacji z otoczeniem,
 • zarządzanie emocjami,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rozwój kreatywności,

PROGRAM BRAINY

Pierwszy moduł Brainy rozpoczynamy od prostych ćwiczeń, mających na celu pokazanie uczniom kilku ważnych aspektów Brainy:
 1. możliwości, jakie daje praca w koncentracji i skupieniu,
 2. przyjemności, jaka płynie z pracy w skupieniu i koncentracji,
 3. fascynujących możliwości naszych zmysłów poprzez pokazanie, że można czytać i absorbować wiedzę nie tylko oczami, ale także innymi zmysłami (dotyk, smak, słuch),
 4. fascynującego, niepowtarzalnego doświadczenia, będącego jednocześnie wprowadzeniem do umiejętności ćwiczonych w Module 4 i Module 7 – Szybkie Czytanie
Stan świadomej, aktywnej koncentracji jest najważniejszym elementem skutecznej nauki. W tradycyjnych warunkach klasy szkolnej stan skupienia i relaksacji (Stan ALFA), jaki osiągamy w Brainy i który jest głównym elementem metody Brainy – jest trudny do osiągnięcia, a najczęściej niemożliwy. Odpowiedzialnych za to jest kilka czynników:
 1. Rola Nauczyciel – Uczeń (w Brainy to Partner)
  1. w tradycyjnej klasie szkolnej inna jest relacja nauczyciel-uczeń. Tam nauczyciel pełni rolę wszechwiedzącego instruktora, który przekazuje wiedzę uczniom i ją egzekwuje.
  2. W przypadku Brainy Instruktor/Trener (nie używamy nazwy nauczyciel) jest partnerem Dziecka w procesie nabywania kompetencji Brainy. Trenerem (coachem), który prowadzi Dziecko, z poszanowaniem emocji i ograniczeń Dziecka. Cały czas stosując techniki motywacyjne i wspierające, aby każdy miał poczucie osiągania celów i sukcesu.
 2. Atmosfera (w Brainy cisza, skupienie i relaksacja)
  1. w tradycyjnej klasie szkolnej Uczeń przez cały czas trwania lekcji jest w stanie BETA – czujny, pobudzony i w lekkim stresie, co wpływa negatywnie na proces uczenia się, przyswajania wiedzy i komfort emocjonalny Dziecka
  2. w klasie Brainy dzięki zastosowaniu technik relaksacyjnych (desugestia, muzyka relaksacyjna) i opisanej wyżej relacji atmosfera jest rozluźniona, przyjazna, elementy stresujące zredukowane są do minimum – praktycznie nie występują.
 3. Liczba Uczniów w klasie (w Brainy średnio 6-8 osób)
  1. Większa liczba uczniów w tradycyjnej klasie szkolnej (często do 30 osób) wpływa na większy hałas i mniejszy komfort pracy dla wszystkich uczestników procesu. Nakłada również o wiele większe wyzwania i stres na Nauczyciela, który zmuszony jest zarządzać dużą grupą Uczniów. Uczniowie automatycznie, podświadomie odbierają negatywne emocje i stres Uczącego, co – zgodnie z zasadami neuroedukacji – niekorzystnie wpływa na proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności.
  2. Klasa Brainy liczy średnio 6 Uczniów. Biorąc pod uwagę wyżej opisane okoliczności dotyczące relacji Nauczyciel-Uczeń oraz atmosfery – mała liczba uczniów jest idealnym dopełnieniem argumentacji w zakresie skuteczności metody Brainy.
LEWA PÓŁKULA odpowiada za mowę i jej rozumienie, funkcje językowe (wraz z czytaniem i pisaniem), logikę, myślenie analityczne, prawe pole widzenia i proces rozumowania. Odpowiada również za stereognozję, czyli zdolność rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku oraz programowanie motoryczne.
PRAWA PÓŁKULA odpowiedzialna jest za kreatywność, pamięć, kontrolę emocji, myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię, zdolności muzyczne i plastyczne, intuicję, zarządzanie percepcją przestrzenną i mimiką. W prawej półkuli znajdują się także ośrodki językowe, które sprawiają, że m.in. rozumiemy metaforyczne znaczenie słów i śmiejemy się z żartów.

Na zajęciach Brainy uczymy dzieci osiągać stan relaksu i rozluźnienia, dzięki któremu dzieci są w stanie szybko przyswoić dowolną wiedzę. Można to porównać do wakacji kiedy jesteśmy rozluźnieni, zapominamy o problemach dnia codziennego i książkę którą w tym stanie przeczytamy będziemy pamiętać o wiele dłużej niż książkę którą będziemy czytać, kiedy jesteśmy poddenerwowani. Ten stan rozluźnienia/ relaksu nazywamy stanem ALFA.

Oczywiście, rozluźnienie i pozytywne emocje są jednym z najważniejszych czynników sukcesu w nauce. W jakim stanie należy się więc uczyć? W stanie rozluźnienia, ale jednocześnie skoncentrowanej uwagi, pozytywnego nastawienia i wiary w sukces.

Pokazujemy dzieciom, jak osiągnąć ten stan, aby potrafiły w każdej sytuacji poprzez, między innymi, ćwiczenia oddechowe i różne inne techniki relaksacyjne wejść w niego wtedy, kiedy jest on najbardziej potrzebny (klasówka, trudna praca domowa, sytuacja potencjalnie stresująca).

Scroll to Top